Hakkımızda

Bismillahirrahmanirrahim

Esselamü aleyküm verahmetullahi veberakatüh

Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed

Biz Allahü tealanın kuranı kerimde dört yerde zikredilen faizin kesinlikle haram olduğunu bildiren ayetleri ve peygamber efendimizin bizzat yasaklamış olduğu ve sahabi’nin bu emirleri aralarında uyguladığı, geçmiş islam devir ve devletlerinde uygulandığı, Osmanlı zamanında bir kültür ve medeniyet olarak kurumsallaştığı, günümüzde unutulup da bir türlü hayata geçiremeyen, bu acı ızdırap içerisinde kıvranan, hayatın her noktasına girmiş  ve bizleri bir canavar misali günden güne kanımızı emen faiz müesseselerine karşı bir kaç duyarlı, ümmetçi, hoş görülü, iyi niyetli, nasıl ve ne şekilde sevap kazanırım, bende insanlık için bir şeyler yapayım, öldükten sonra benimde bir sadakayı cariyem olsun, benim olmadığım bir yerde bana da Allah razı olsun diyecek diye azda olsa bir araya gelip ümmetin derdini dert edinen karz-i hasen cemiyetini oluşturan insanlarız.

Niyetimiz Allah rızası için bir araya gelmek, birlik oluşturmak. Belli bir meblağ koyarak kendi içimizdeki mağdur veya borç almak isteyen arkadaşlara karşılıksız borç vermek, aldığımız borcumuzu yine uygun ödemeler şeklinde tekrar ödemektir. Maksadımız insanları faize bulaştırmamaktır. Faize giden yola bir kum tanesi kadar olsa bile bir taş koymak ve engellemektir. Allah niyetimizi daim ve kabul eylesin.

Karz-i Hasen Müessesenin Ufku (Amacı) Nedir?

1 – Karz-ı Hasen müesseseleri, birinci safhada (hedef) İslam cemiyetinin borçlanma münasebetlerini banka/faiz girdabından kurtarır. Müslümanların borçlanma ihtiyacını karşılamaya başladığında, bankacılık sektörünün ihtiyaç kredisini ortadan kaldırır.

2- İkinci safhada, büyük hacimli modeller geliştirilebildiği takdirde, İslam cemiyetinin tasarruf ve yatırım kaynaklarını oluşturabilir. Yatırım kaynaklarını oluşturmaya başladığında, bankacılık ve faizli iktisat sistemini çökertir. Bu netice aynı zamanda kapitalizmin imhasıdır.

3- Üçüncü safhada, infakın diğer çeşitlerine şamil hale getirilebilir ve İslam cemiyetindeki tüm içtimai tesanüdü yüklenebilir. Bu noktaya kadar geldiğinde, sıhhatli bir cemiyet bünyesinin oluşmasına ciddi bir katkıda bulunur.

4 – En mühim nokta ise, İslam medeniyet müesseselerini yeniden üretebilecek “inşai tefekkür”ün gelişmesine katkı sunar. İnşa fikri veya kurucu düşünce diye isimlendirebileceğimiz tefekkür maharetine sahip insanların yetişmesine vesile olur.

5- Kapitalizmi ayakta tutan ana sütun, paranın piyasada tedavülünü, faizle çalışan bankalarla gerçekleştirmesidir. Insanlar ne kadar tedbirli ve temkinli olsa da, geliri ile gideri arasında dengesizlikler meydana gelebilir, nakit ihtiyacı hasıl olabilir. Nakit ihtiyacının faizsiz müesseseler tarafından karşılanamaması (böyle müesseselerin kurulamaması) kapitalist iktisadi sistemi ayakta tutmaktadır. kapitalist sistemlerin kadar küçük ihtiyaçlarla ayakta kaldığına inanmak zordur fakat bu küçük ihtiyaçların yaygınlığı büyük yekunlar oluşturmaktadır. Kaldı ki Karz-ı Hasen müessesesi sadece “ihtiyaç kredisi” ihtiyacını karşılamaktan ibaret değildir. Üzerinde çalıştığımız sistem şimdilik o çerçevede bulunsa da, büyük hacimli müessese modelleri geliştirmek kabildir ve kapitalizmin beslendiği tüm kaynakları kurutma istidadı olan bir müessese olabilir.

6- Kapitalizmden bu kadar bahsediyor olmamız, ana derdimizin kapitalizm olduğunu göstermez. Derdimiz, İslami hayatı, en azından o hayatın altyapısını inşa edebilmek. İslam’ın bizden (müslümanlardan) talep ettiği hayat ve hayat altyapısı kurulduğunda tabii olarak kapitalizm de sosyalizm de ortadan kalkacak, onların ne kadar saçmasapan bir düşünce müsveddesi olduğu anlaşılacaktır.

7- Kapitalizm, bu günkü dünyanın gerçekliğidir. Sosyalizm artık dünyanın gündeminde değil. Bu sebeple mesele kapitalizm ekseninde yoğunlaşıyor. İslam, kendini herhangi bir dünya görüşünün karşısında mevzilendirmez, kendini reaksiyoner şekilde tarif etmez. İslam, kendini, insanlara, olduğu gibi arzeder.

MİSYONUMUZ : Karz-i Hasen cemiyetini oluştururken, bu yola devam ederken kişilerin şahsi, özel, mahrem, dil,  ırk,  şekil, fakir, zengin, yöresel, bölgesel, belli bir grup, belli bir zümre oluşturmadan herkese ve her kesime, islam ümmetçiliği, sahabi ruhu << ancak müminler kardeştir, kardeşlerinizin arasını düzeltiniz >> ayetini düstur edinerek, << Allah’ın ipine hep beraber sımsıkı sarılın ayrılığa düşmeyiniz >> ayetine tutunarak, Ayrıca peygamberimizin buyurduğu gibi << kendi nefsi için istediğini  Müslüman kardeşi içinde istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz >> hadisini örnek alarak bir araya gelmiş bu inançla birlik oluşturmuş ve bu inançla bu yol üzere ilerlemek isteyen bunun için  bir araya gelen duyarlı insanlar  olarak çalışmalarımıza Allah’ın izniyle devam edeceğiz.

VİZYONUMUZ : Karz-i hasen cemiyetini oluştururken Allah’ın rızasını kazanmak peygamberimizin yolunu takip etmek, islam medeniyet ve kültürünü insanlık hizmetine sunmaktır.

Önce insana insan olarak değer vermek, ayrıca mümin olan bir insana da inancından dolayı kıymet ve şahsiyet kazandırmaktır. Bütün bunları yaparken  inananların, Müslümanların gurur ve  şahsiyetlerini incitmeden sorunlarını, sıkıntılarını en iyi ve güzel  şekilde, islami kurallar ve inancımız gerektirdiği biçimde, islami duyarlılık haram ve helale azami şekilde itina ederek, bu toplanan paranın bir amaç olmayıp bir araç olarak görmektir. Bu birlikteliğimizin asıl amacın inananlar arasında  muhabbet, sevgi, saygı sağlamaktır. Şiarımız şudur: tanışırız, bir araya geliriz, birlik oluruz, gücümüzü birleştiririz, aidat öderiz, gururla borç alırız, şerefimizle borcumuzu öderiz, yaptığımız bu işten gurur duyarız  ve böylece Karz-i Hasen ile Allah’ın rızasını kazanırız.

Esin kaynağımız: Rabbimizin adıyla, peygamberimizin kavliyle, gündüzün güneşiyle, gecenin ay ve yıldızıyla, bal yapan arısıylayla, yerde çalışan karıncasıyyla, el ele, kol kola beraberce hayattan tat ve zevk almak maksadıyla, çıktık biz bu yola rabbimiz hayırlı ve mübarek kıla, katılan aramıza hayır ve bereket bula duasıyla…………….!

ALLAHA EMANET OLUN

Gönüllü ve Fedakar İnsanlar Derneği adına

Halil YILMAZ

The more normal it seems, the less https://justdomyhomework.com/ it scares them.